Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Sách mới tự học 214 bộ chữ Hán


Các bạn thân mến,
Hiện nay chúng tôi đã dàn xong quyển "Tự học 214 chữ Hán'.

Các bạn nào có nhu cầu học tập hoặc chỉ dẫn cho lớp học, xin tải file PDF. bản này rất rõ để print ra.